brood females                    
 
  BROOD FEMALES                  brood females 2
 BROOD MALES                       brood males 2

 PUPS FOR SALE                      OLDER DOGS FOR SALE

                                                     

                                     
                 MS. BLAZE  WHITE OAK BITERS' MY GIRLL
                                                      
      voodoo WITCH              W.O.B. RUBYW.O.B. RUBY